Prikkfri overgang – endelig i posisjon

Mye arbeid ligger på Pål Visnes’ skuldre om Hauge- sund Lufthavn Karmøy skal bli en suksess med lokal drift. Den kommersielle sjefen i Lufthavndrift AS håper å kunne servere gode nyheter foran sommersesongen 2020. Søndag 12. mai gledet han seg over at alt overtakelsen gikk prikkfritt.

– Dette føles veldig godt. Vi har vært spente fordi dette er en omfattende operasjon der det ikke finnes noen ferdig oppskrift som vi kan følge. Det er mange tekniske systemer som skal fungere sammen. Jeg er rimelig trygg på at det omfattende forarbeidet vi har gjort, sørger for at overgangen til ny driftsorganisasjon på Helganes vil gå smertefritt og at publikum vil oppleve oss som en effektiv flyplass, sier kommersiell leder i Lufthavndrift AS, Pål Visnes. Det har gått noen få minutter etter at det første flyet tok av søndag morgen den 12. mai. Han ser på klokka og slår fast at det tok av et par minutter før tiden.
– Dette viser at vi så langt har gjort jobben vår, smiler han fornøyd.

– Hvordan vil publikum merke nytt regime på flyplassen?
– I første omgang svært lite, bortsett fra at vi har endret grafisk profil og tar i bruk nye tekniske løsninger. Det er nå den aller viktigste jobben starter, nemlig ruteutvikling. Det er den som skaper nye flyruter, nye destinasjoner og vekst for flyplassen. Får vi det, får vi økonomi til ytterligere satsing.

– Effektiviteten blir den samme, hva med servicetilbudet?
– Spesielt de som reiser utenlands til og fra Helganes vil etter hvert oppleve at vi får
en ny og større taxfree-butikk. Vi går nå ut av Avinor-systemet og har koblet oss til en driver, Airport Retail Norway, som også driver taxfree-butikken på Torp. De kan dette markedet og vil bli særdeles viktige for inntektssiden vår. Om ikke alt for lenge, vil publikum møte en godt fornyet og utvidet butikk hos oss.

– Hva har dere på prioriteringslisten når det gjelder nye ruter?
– Næringslivet i regionen forventer at vi klarer å koble oss til en utenlandshub, der de raskt kan bli koblet opp mot det internasjonale rutenettet. Her er naturlige ønsker København eller Amsterdam. Når det gjelder reiselivet for øvrig, er det snakk om både innreise og utreise. Her vil vi samarbeide med destinasjonsselskapet og andre viktige lokale aktører for å skape økt trafikk. Det handler om å få fulle nok fly. I 2013 hadde flyplassen 100.000 flere uten- landspassasjerer enn hva den hadde i fjor. Da hadde vi atskillig flere avganger, men dessverre ikke fulle nok fly. Da går det ikke så lang tid før flyselskapene trekker seg.

– Din oppfordring til haugalendingene, ryfylkingene, sunnhordlendin- gene og hardingene er med andre ord…?
– Nå er dette vår lokale flyplass. Flyplassen må brukes. Det er det som er viktig. Øker vi bruken, gir det oss mulighet til å utvikle tilbudet sammen med flyselskapene.

– Ytre Haugalandet har en trafikkhavn og en lufthavn så å si rett ved siden av hverandre. Er dette en kombinasjonsmulighet dere kom- mer til å ta tak i?
– Den økende trafikken på Husøy drar fordeler av at flyplassen ligger tett på. Klart at det her et potensial her. Nå som vi har fått på plass alt som kreves for å overta bygninger og utstyr, er tiden moden for å jobbe videre med denne del av våre markeds- muligheter, svarer Pål Visnes før han setter seg ned på frokostbordet som denne søndagsmorgenen er rigget i avgangshallen. Det er en merkedag også for alle ansatte og det skal markeres.