Margaret Hystad klar for nye eventyr

Investerer i gofjordviking.com

Den lokale investoren Margaret Hystad gir seg nå i politikken og vil satse mer på å utvikle reiselivsnæringen i regionen vår. Hun går inn som investor i det lokale reiselivsselskapet Viking Adventure AS som blant annet eier Nedstrand Klatrepark og Ravnafloke og skal selge regionen vår til turister fra nær og fjern.

– Regionen vår har alt turistene er på jakt etter. Vikinghistorie, fjell, fjorder og lokal mat . Men det kan være vanskelig å få en oversikt over alle opplevelsene og det er dette vi nå vil samle i en felles nettportal på gofjordviking.com, sier Hystad som synes det er på tide at regionen mellom Stavanger og Bergen samler seg i en felles satsing på regionalt reiseliv.

– Ser vi på reiselivsstatistikken for 2018 faller regionen vår betydelig i antall gjestedøgn, mens Vestlandet og blant annet Ryfylke øker betydelig. Her må vi ta tak og få til noe! Vi har alt turistene vil ha, men det kan se ut som vi er for dårlige i regionen til å samhandle og få dette tilgjengelig ut til brukeren, sier hun. Målet er å komme i gang allerede til årets sommersesong, og de er godt i gang med å utvikle nettportalen govikingfjord.com som blir det viktigste redskapet.

– Her har vi samlet alle attraksjonene vi har selv, som tilbudene i Nedstrand og Ravnafloke. I tillegg vil vi knytte til oss andre samarbeidspartnere av autentiske opplevelser i regionen vår. Turister og lokale folk kan booke korte og lengre turer, opplevelsespakker, overnatting, transport og attraksjoner, sier den engasjerte forretningskvinnen fra Kopervik.

– Jeg har noen grunnleggende verdier på hvilke prosjekter jeg investerer i. Det må handle om samfunnsutvikling, likeverd, helst lvære okalt og det må selvfølgelig dreie seg om verdiskaping. Alle disse kriteriene var tilstede da Odd Erik Salvesen inviterte meg som investor i selskapet Viking Adventure. Foruten å være investor, vil jeg også bidra som forretningsutvikler og i tillegg ha fokus på økonomien i selskapet, sier Hystad. Margaret Hystad er godt kjent med denne bransjen som eier i flere reiselivsselskaper både i Norge, Polen og Frankrike, og i tillegg har hun erfaring fra en rekke styrer med tilknytning til bransjen. Hun har i tillegg opparbeidet seg en nyttig kompetanse innen offentlig forvaltning og politikk med sitt engasjement som lokalpolitiker de siste årene. Gründeren bak Viking Adventure AS, Odd Erik Salvesen, setter stor pris på at Margaret Hystad blir med på satsingen deres.

– Ideen er jo å gjøre det samme som goTO gjør i forhold til våre utenlandsdestinasjoner – men nå blir det å promotere interessante opplevelser og pakker i vår egen region. Gjøre tilbudene mer tilgjengelige og inspirere for at grupper, familier og turister bruker regionen vår. Dette er også et viktig ledd i satsingen for Haugesund lufthavn og behovet for å øke “incoming-andelen” på flyrutene, sier Salvesen som selvsagt er glad for å få en så kompetent, handlekraftig og interessert investor som Margaret Hystad med på laget.