Lufthavnsjefen tilbake med ny hatt

– Denne dagen markerer starten på overtakelsen av flyplassdriften. Det vil fortsatt ta tre-fire uker før absolutt alt er på plass. Publikum vil først og fremst merke at vi gradvis endrer profileringen av flyplass- en, men ellers vil alt her fungere som før, sier lufthavnsjef Tore Lillenes i Lufthavndrift AS kort tid etter den offisielle overtakelsen av driften på Helganes ble markert om morgenen søndag 12. mai.

Tore Lillenes har hatt noen spesielle måneder i yrkeslivet ditt. Etter 28 års arbeid i Avinor forlot han i oktober kontoret ditt på flyplassen og begynte i Lufthavn- drift AS. Søndag morgen den 12. mai var han igjen tilbake som lufthavnsjef, men med en annen hatt på deg. Hvilke følelser hadde han når denne milepælen ble passert?

– Det var mest spesielt når jeg forlot arbeidsplassen min i oktober. Det gikk ganske raskt. Etter det har det vært en veldig hektisk periode og jeg har faktisk lært mye – mer de siste seks månedene enn hva jeg gjorde gjennom de 28 årene. Spesielt alt teknisk, som ingen legger merke til i det daglige. Det er utrolig mye IKT-personell som har vært inne i bilde for å sikre en smidig overgang til nytt regime. Nå er alt på plass og vi kan puste lettet ut. Vi er klare for å ta fatt på neste etappe på vegne av regionen og flyplassen. Vi skal videreutvikle flyplassen med nye ruter og bedre servicetilbud.

Skifte av arbeidsgiver
Lillenes forteller om seks spennende måneder også for flyplassens mange ansatte.
– De kommer ikke til å merke så store forskjeller. Det er viktig for oss å kunne slå fast at alt fungerer som det skal før vi eventuelt gjør noen endringer. Vi håper virkelig at samtlige ansatte etter hvert ser at de har fått en seriøs ny arbeidsgiver som setter stor pris på deres innsats hver dag, sier han samtidig som han understreker at den formelle prosessen med overføring av arbeidsgiveransvar først starter nå når driftsansvaret er overført.

– Vi har ikke kunnet inngå avtaler med noen som er ansatt en annen plass. Forarbeidet er imidlertid gjort og forhandlingene starter umiddelbart, legger han til. Dialogen fram til nå har vært god og lover godt. Ting tar tid.

– Det er et stort sprang fra å være en filial i Avinor-systemet med tilgang på en stor stab med høy kompetanse til nå å stå på egne, selvstendige bein…?

– Stemmer, men heldigvis blir ikke båndene brutt helt. Vi vil fortsatt ha full adgang til Avinors kompetanse på noen sentrale områder. Noe kompetanse må vi bygge opp selv og noe kompetanse må vi kjøpe inn lokalt eller regionalt. Sikkerheten på Haugesund lufthavn, Karmøy vil bli fullt ut ivaretatt, sier Tore Lillenes. Også han minner om at den nye driftsmodellen er basert på at flyplassen må få flere ruter. Men ting tar tid.

– Det er først neste sommer at vi kan påvirke flyselskapene til nye utenlandsruter. Vi har allerede klart å sikre oss vinterruter til Alicante, et viktig, første skritt for oss. I fortsettelsen vil vi ikke vokse for fort, men dimensjonere flystørrelser og frekvenser slik at flest mulig fly blir fylt opp i begge retninger. Halvtomme fly gir oss ingen suksess, sier han og avrunder med å slå fast at stor-regionen nå har fått sin egen «nærbutikk». En viss patriotisme forventer han. Stiller folk opp for flyplassen «sin» over tid, vil også flyplasstilbudet skritt for skritt bli bedre.

– Vi er helt avhengige av at vi blir den foretrukne lufthavnen. Vi kommer til å jobbe beinhardt for å tilfredsstille ønskene, sier han – heftig og begeistret over at Overtakelsen endelig var et faktum.