Beredskapsgruppen holder deg trygg på jobbreise

De siste årene har det oppstått flere og flere utfordrende situasjoner rundt i verden – terror blir stadig mer «normalt» og dette kan være vanskelig å håndtere. Da er det viktig at det er noen som tar vare på de ansatte når de er på bedriftsreise slik at de skal kunne unngå å bekymre seg for slike situasjoner og komme seg trygt ut av dem hvis de skulle oppstå. Dette sørger beredskapsgruppen i Berg-Hansen for. De er der alltid om noe skjer, men dette er ikke alltid synlig. Så hva er det beredskapsgruppen faktisk gjør?

Hvem er de?

Berg-Hansens beredskapsgruppe består av 5 team som har rullerende vakter 24/7. De sjekker reisende daglig for å sikre at ingen blir berørt av situasjoner på noen måte under reisen. Det gjør at vi alltid har tilgengelige ressurser med folk som har trening på å håndtere uforutsette hendelser. Enten det er naturkatastrofer, streik eller andre ulykker varsler de bedriften og sørger for at de reisende kommer seg trygt hjem.

Beredskapsgruppen overvåker også kundenes destinasjoner, for å finne ut hvem som befinner seg hvor på alle mulige tidspunkt. Gruppen samarbeider også tett med kundesenter og vakttelefon, som gir dem større oversikt over hvor kundenes destinasjoner. Det sendes også ut rapporter. Alt dette gjør at de raskt kan varsle de som er i nærheten av en ulykke eller farlig situasjon om dette blir nødvendig – og sørger for at sikkerheten er på topp.

Forberedelser er 90% av arbeidet

Enhver situasjon er unik, men har ofte flere ting til felles. Derfor er forberedelsene nesten viktigere enn selve arbeidet når en situasjon oppstår, slik at gruppen er klare når noe faktisk skjer. Nå som terror har blitt et så stort problem, er det viktig for gruppen å trene på vanskelige situasjoner og utvikle arbeid og flere sikkerhetstiltak – for å kunne være forberedt på enhver situasjon som oppstår.

London et godt eksempel

London er en av de byene som blir rammet oftest i Europa, og det er også en av byene som mange bedriftsreisende drar til. Terrorangrepet den 22. mars på Westminster Bridge er et godt eksempel på hvordan beredskapsgruppen behandlet en uventet og utfordrende situasjon. Den krevde mange ressurser og håndtering fra gruppa.

Lederen på beredskap gjorde seg først en rask oppdatering på hvordan situasjonen er. I dette tilfellet jobbet gruppen kontinuerlig fra ca 16.15 da de fikk melding om hendelsen til rundt 23.00 på kvelden.

Twitter ble oppdatert, det er alltid viktig å få ut oppdateringer og informasjon angående hendelsen, så det kan gi en oversikt både for de ansatte, og for bedriften som har ansvar for dem. Gruppen startet med å ta ut liste på de reisende som kan være i nærheten av destinasjonen – som var rundt 1300 i dette tilfellet. Dette er en lang liste, og det kan være vanskelig å få kontroll på hvem som er hvor i en så stor by.

Det var ikke bare single jobbreisende på stedet, men også 3 større grupper på reise. Men på tross av antallet reisende fikk beredskapsgruppen raskt oversikt og jobbet med kommunikasjon til bedriften og de reisende.

Det var et heldig tilfelle, uten noen som var direkte berørt av terroren.

Evaluering

Men jobben er ikke ferdig. Det er også mye etterarbeid som må gjøres – hva kan man lære fra situasjonen og hva bør man ta videre med seg? Gruppen ser på nøkkelpunkter i arbeidet og hva som ble gjort for å videreføre arbeidet, som gjør dem enda mer forberedt om en lignende situasjon skulle oppstå senere.


Kilde: Berg Hansen blogg